Privacy Beleid
Hieronder vind ons Privacy Beleid voor ondernemers en gebruikers.
1. DEFINITIES
1.1 "Bedrijf" verwijst naar Infinity Mobile NV, die de entiteit is die het e-commerceplatform Sayl Retail heeft ontwikkeld en ontworpen. Infinity Mobile is gevestigd op Hoogstraat 29, 9850 Nevele, geregistreerd in België, BTW-nummer BE0640.980.849

1.2 "Klant" verwijst naar elke persoon, bedrijf, bedrijf of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid die zich abonneert op de Service "Sayl Retail".

1.3 "Klantinhoud" is gegevens, informatie, bestandsbijlagen, tekst, afbeeldingen, persoonlijk identificeerbare informatie en andere inhoud die is geüpload of ingediend door gebruikers of die is verzameld door gebruikers van derden met behulp van Formulieren of andere functies van de service.

1.4 "Eindgebruiker" is een gebruiker van de mobiele webshop / pop-upwinkel van de Klant die is aangemaakt in het Sayl Retail-systeem.
2. INTRODUCTIE
2.1 Het bedrijf doet er alles aan om de privacy van alle bezoekers van onze website of services te beschermen via www.saylretail.com, of via de webshops die op het Sayl Retail-platform zijn gemaakt en beschikbaar zijn in verschillende kanalen zoals chatbots, e-mail, websites, enz. ... (samen "de Services"). In het volgende privacybeleid wordt uitgelegd hoe we uw gegevens gebruiken en beschermen.

2.2 Door het bezoeken of gebruiken van de services gaat u ermee akkoord en stemt u waar nodig in met het verzamelen, gebruiken en overdragen van uw informatie zoals uiteengezet in dit beleid. Door onze services als klant te gebruiken, gaat u akkoord met ons EU-addendum voor gegevensverwerking.
3. INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN
3.1 Wanneer u een bezoek brengt aan of een bestelling plaatst via de services, kan u worden gevraagd om informatie over uzelf te verstrekken, waaronder gegevens zoals uw naam en contactgegevens. We zullen uw betalingsinformatie nooit vragen of opslaan, dit gebeurt op het platform van de betalingsproviders die gekoppeld zijn aan Sayl Retail. We kunnen ook informatie verzamelen over uw gebruik van de services en informatie over u van de berichten die u plaatst naar onze services en de e-mails of brieven die u ons stuurt.

3.2 Bij het gebruiken van onze website-informatie en / of -diensten met behulp van mobiele digitale routes zoals mobiel, tablet of andere apparaten / technologie inclusief mobiele applicaties, zijn de gegevensverzameling en het gebruik van het bedrijf zoals uiteengezet in dit privacybeleid ook van toepassing in deze context. Technische informatie van uw mobiele apparaat of uw gebruik van onze diensten via een mobiel apparaat, bijvoorbeeld locatiegegevens en bepaalde kenmerken van en prestatiegegevens over uw apparaat, drager / besturingssysteem inclusief apparaat en verbindingstype, IP-adres, mobiele betaalmethoden , interactie met andere retailtechnologie zoals het gebruik van NFC-tags, QR-codes of het gebruik van mobiele vouchers kan ook worden verzameld.
4. WAT DOEN WE
4.1 Bij het leveren van de services kan het bedrijf sub-processoren inschakelen om klantinformatie te verwerken, inclusief, maar niet beperkt tot, alle bijbehorende persoonlijke informatie uit hoofde van deze overeenkomst binnen de Europese Economische Ruimte, de Verenigde Staten en in andere landen en continenten.

4.2 Uw informatie kan worden gebruikt om contact met u op te nemen voor uw mening over onze services en om u te informeren over belangrijke wijzigingen of ontwikkelingen in onze Services.

4.3 Het bedrijf verzamelt, slaat op, gebruikt en benadert Klantinformatie om de Services te onderhouden, te verbeteren en te ondersteunen. Het bedrijf kan ook klantinformatie gebruiken in een gecodeerde en geaggregeerde vorm ("geaggregeerde gegevens") voor eigen bedrijfsdoeleinden van Infinity Mobile, inclusief gebruik, duplicatie, wijziging en creatie van afgeleide werken met betrekking tot gebruik en prestaties van geaggregeerde gegevens die niet direct of indirect de klant of eindgebruikers identificeren. De vennootschap bezit alle rechten, aanspraken en belangen op de geaggregeerde gegevens en afgeleide werken daarvan. Het bedrijf deelt de inhoud van de klant alleen onder speciale omstandigheden met anderen als volgt:

  • a. Met derden die namens het bedrijf werken om de services te leveren;
  • b. Voor zover nodig om te voldoen aan wetten of om te reageren op wettige verzoeken en juridische procedures (op voorwaarde dat het bedrijf zal proberen de klant op de hoogte te stellen als Infinity Mobile een rechtmatig verzoek om informatie van de Klant heeft ontvangen);
  • c. Om de rechten en eigendommen van het bedrijf, zijn agenten, klanten en anderen te beschermen, inclusief het afdwingen van de overeenkomsten, het beleid en de gebruiksvoorwaarden van Infinity Mobile;
  • d. In geval van nood, inclusief om de persoonlijke veiligheid van een persoon te beschermen;
  • e. In verband met een verkoop of overdracht van alle of een deel van de bedrijfsactiviteiten of activa van de onderneming (zakelijke deals kunnen bijvoorbeeld elke fusie, financiering, verwerving, desinvestering of faillissements transactie of procedure omvatten); of
  • f. Op aanwijzing van de klant, ook door het gebruik van de services.
5. RECHT OM VERGETEN TE WORDEN / UIT TE SCHRIJVEN
Het bedrijf biedt de klant toegang tot zijn klantinformatie en de mogelijkheid om klantinformatie op verzoek te verwijderen. Dit verzoek kan via de volgende pagina worden aangevraagd. Bij beëindiging van de relatie van Infinity Mobile met de Klant, kan Infinity Mobile de informatie van de klant niet langer actief gebruiken. Het bedrijf gaat ermee akkoord om commercieel redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen om de informatie van de klant te beschermen tegen ongewettigde toegang, gebruik of openbaarmaking. Deze omvatten maatregelen die zijn ontworpen om:
(i) Klantinhoud op te slaan op servers die zich op een fysiek beveiligde locatie bevinden en
(ii) gebruik te maken van firewalls, toegangscontroles en soortgelijke beveiligingstechnologie die is ontworpen om Klantinhoud tegen ongeoorloofde openbaarmaking te beschermen. Het bedrijf neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor andere klantinformatie dan de uitdrukkelijke veiligheidsverplichtingen in deze sectie.
6. DISCLOSURE VAN JOUW INFORMATIE
6.1 De informatie die u ons verstrekt, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in Europa.

6.2 Die derden verwerken informatie zoals creditcardbetalingen en verlenen ondersteunende diensten voor ons. Daarnaast moeten we mogelijk uw gegevens verstrekken aan partners waar u uw bestelling bij hebt geplaatst. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. Het bedrijf neemt alle stappen die redelijkerwijs vereist zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming zijn met dit privacybeleid.

6.3 Als ons bedrijf een joint venture aangaat met, inkoopt of wordt verkocht aan of gefuseerd met een ander bedrijfsonderdeel, kan uw informatie worden bekendgemaakt of overgedragen aan het doelbedrijf, onze nieuwe zakelijke partners of eigenaren of hun adviseurs.

6.4 We kunnen de informatie die u ons verstrekt, gebruiken als we verplicht zijn uw informatie bekend te maken of te delen om te voldoen aan (en / of waar wij van mening zijn dat we verplicht zijn te voldoen aan) wettelijke verplichtingen; of om onze toepassingsvoorwaarden en enige andere overeenkomst af te dwingen; of om de rechten van het bedrijf, partners of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en andere organisaties met het oog op de bescherming en preventie van fraude.
7. BEVEILIGING EN DATARETENTIE
7.1 Wij ondernemen stappen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en tegen onwettige verwerking, accidenteel verlies, vernietiging en schade. Wij zullen uw gegevens gedurende een redelijke periode bewaren of zolang de wet dit vereist.

7.2 Als u een wachtwoord hebt gekozen waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze services, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. We raden u ten zeerste aan om uw wachtwoord niet met iemand te delen.
8. COOKIE BELEID
8.1 Wijzigingen in ons privacybeleid worden op onze website bijgewerkt.

8.2 Eindgebruikers kunnen ervoor kiezen om het automatisch bewaren van gegevens door Infinity Mobile via hun webbrowser op te slaan terwijl ze zich bevinden op de mobiele en webproperty's van de klant of webshops waarin de services zijn geïntegreerd door naar https://nl.saylretail.com/optout te gaan. Om afmeldingen bij te houden, gebruikt Infinity Mobile een permanente afmeldingscookie op apparaten van eindgebruikers. Infinity Mobile opt-out cookies zullen de Klant er niet van weerhouden om andere gegevens over die eindgebruiker van de servers van de klant naar Infinity Mobile te verzenden, en het zal ook geen andere methoden voor gegevensverzameling voorkomen.

8.3 De klant gaat ermee akkoord zijn externe gebruikers passende mededelingen te sturen over en, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, passende toestemming van dergelijke eindgebruikers te verkrijgen voor het verzamelen van informatie door de klant en het gebruik van de services en het gebruik van cookies door de klant voor traceeringdoeleinden. Adequate kennisgevingen kunnen melding in de vorm van een privacybeleid bevatten dat op de site van de Klant is geplaatst, in de mobiele applicatie van de klant en / of, als de klant Infinity Mobile Messages gebruikt (zoals hieronder in meer detail wordt besproken), in de e-mails die de Klant verstuurt via de applicatieservices . Klant stemt er ook mee in een kennisgeving op te nemen over de opt-out van het bedrijf voor de site van klant en de Infinity Mobile-opt-outlink in het privacybeleid van klant of in een kennisgeving op de website (s) van Klant. De klant zal zijn eindgebruikers ook informeren dat als zij een nieuwe computer krijgen, een nieuwe browser installeren, het cookiebestand van hun browser verwijderen of anderszins wijzigen (inclusief het upgraden van bepaalde browsers), zij ook de opt-out-cookie van het Bedrijf kunnen wissen.
9. CONTACT

9.1 Voor alle vragen / bezorgdheden met betrekking tot privacy, kunt u contact met ons opnemen per e-mail: hello@saylretail.com